Bestuur

Organisatie Stichting ‘Vrienden van Un Futuro Briante’

De Stichting ‘Vrienden van Un Futuro Briante’ zorgt voor meerdere activiteiten per jaar die in het teken staan ​​van educatie, cultuur en sport. Activiteiten met de kinderen zodat zij zich kunnen ontplooien en ontwikkelen. Deze activiteiten worden met diverse Opvangen uitgevoerd. Daarnaast ondersteuning van gezinnen op BandaBou m.b.t. primaire levensbehoeften. “De Vrienden van Un Futuro Briante” wordt ondersteund door een netwerk van sponsoren, donateurs en vrienden. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Nanny Scholten – Voorzitter/penningmeester

De laatste 10 jaar kom ik geregeld op Curaçao en via vrijwilligerswerk voor Cura Doet kwam ik in aanraking met Fundashon Projekto Un Futuro Briante uit Soto. Het werk van deze Fundashon raakte me zo diep dat ik direct wist, hier wil ik graag betrokken bij zijn en met anderen hulp en ondersteuning bieden. Dit heeft er toen toe geleid om de Stichting ‘Vrienden van de toekomst’ op te richten deze wij daadwerkelijke iets kunnen betekenen voor de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen op BandaBou.

Mieke Boeren – Secretaris

Al 20 jaar kom ik een paar maal per jaar op BandaBou, het mooie natuurlijke gedeelte van het eiland. Na enkele malen vrijwilligerswerk te hebben gedaan, kwam ik in contact met Nanny Scholten, die de bevlogenheid en het streven had om een ​​stichting genaamd ‘Vrienden van Un Futuro Briante’ in het leven te roepen. Dit heeft mij ook gepakt en besloten dat ook ik graag mijn energie wil steken in een omgeving waar ik daadwerkelijk iets kan betekenen voor kinderen van Curaçao. Met de stichting kunnen we  veel kinderen in Soto en omgeving op BandaBou ondersteunen.

Nienke Kleiberg

Nienke

Twee jaar ben ik woonachtig geweest op Curaçao en van een afstand in aanraking gekomen met het armere deel van het eiland. Op een bepaald moment leerde ik Nanny kennen en ben zo betrokken geraakt bij de Stichting . Van beroep ben ik GZ-psycholoog en met mijn kennis kan ik zo nu en dan de stichting goed van dienst zijn. Door mijn werk, maar ook doordat ik zelf moeder ben, weet ik hoe belangrijk het is een veilige en goede basis aan kinderen te geven en daarom steun ik het werk van de stichting dan ook van harte en maak hier graag onderdeel van uit.