Organisatie

De activiteiten in Nederland bestaan ​​uit “fondsenwerving”, communicatie naar onze donateurs en vrienden. De activiteiten op Curaçao bestaan ​​uit het organiseren van driemaandelijkse activiteiten voor de kinderen. Sinds 2019 hebben ook een aantal kinderen de training Ik Leer leren, om zo leervaardigheden te vergroten.

Stichting “Vrienden van Un Futuro Briante” is opgericht op 2 september 2015 en is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 64046176

De stichting is ook ANBI geregistreerd.

De Stichting ‘Vrienden van Un Futuro Briante’ heeft geen winstoogmerk. Verworven giften en donaties kunnen worden gebruikt om de doelen van de stichting te bereiken. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen uitkering van vacatiegeld ontvangen voor hun werkzaamheden. 

Stichting ‘Vrienden van Un Futuro Briante’ dient het algemeen belang en heeft een onafhankelijke grondslag.