Organisatie

De activiteiten in Nederland bestaan uit “fundraising”, communicatie naar onze donateurs en vrienden. De activiteiten op Curacao bestaan uit het organiseren van driemaandelijkse activiteiten voor de kinderen. Sinds 2019 krijgen ook een aantal kinderen de training Ik Leer leren, om zo leervaardigheden te vergroten.

Stichting “Vrienden van Un Futuro Briante” is opgericht op 2 september 2015 en is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 64046176

De stichting is als ANBI geregistreerd.

De Stichting ‘Vrienden van Un Futuro Briante’ heeft geen winstoogmerk. Verworven giften en donaties worden gebruikt om de doelen van de stichting te bereiken. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen uitkering of vacatiegeld ontvangen voor hun werkzaamheden. Onkosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken zijn voor eigen rekening van de bestuurders.

Stichting ‘Vrienden van Un Futuro Briante’ dient het algemeen belang en heeft een volledig onafhankelijke grondslag.