Doelstelling

De stichting heeft ten doel om het welzijn te bevorderen van de kinderen van Fundashon Projekto Un Futuro Briante.

Dit willen we bereiken middels het verwerven van financiële middelen voor activiteiten waarvoor de Fundashon geen of te weinig financiële middelen heeft.

Met deze financiële middelen realiseren we onderstaande drie doelen:

• Educatieve, recreatieve en sociale activiteiten. Dit komt tot uiting door de kinderen van de Fundashon per kwartaal een leuke, stimulerende, creatieve, sportieve, educatieve en onbezorgde middag te geven. De (mid)dag wordt afgesloten met een maaltijd.

• Het ondersteunen van ontwikkelings- en ontplooiingsactiviteiten voor de kinderen. Activiteiten die het welzijn van de kinderen en hun persoonlijke competenties (zoals het leren samenwerken, creativiteit stimuleren en algemene ontwikkeling) vergroten. Te denken valt aan sportactiviteiten als zwemles en teamsporten, maar ook workshops, muziek, toneel,  etc.

• Om leervaardigheden bij de kinderen te vergroten, is in 2019 gestart om enkele kinderen aan de training “Ik leer leren’ te laten deelnemen. Ook kinderen buiten Soto komen af en toe hier voor in aanmerking.

De beoogde aanpak is er op gericht ten allen tijde de kwartaal-middagen voor de kinderen te laten doorgaan. Het realiseren van het eerste doel heeft prioriteit. Immers aan de verwachting die geschept is naar de kinderen dient voldaan te worden.