Doelstelling

De stichting heeft ten doel om het welzijn te bevorderen van de kinderen bij diverse (Naschoolse) Opvangen op BandaBou te Curaçao. 

Dit willen we bereiken met financiële middelen voor activiteiten waarvoor de Fundashons geen geld hebben.

Met deze financiële middelen realiseren we een aantal doelen:

  • Educatieve, recreatieve en sociale activiteiten. Dit komt tot uiting door de kinderen van diverse opvangen meermalen per jaar een leuke, stimulerende, creatieve, educatieve en onbezorgde middag te geven. De (mid)dag wordt soms afgesloten met een maaltijd.
  • Het stimuleren van de ontwikkelings- en ontplooingsmogelijkheden voor de kinderen. Activiteiten die het welzijn van de kinderen vergroten. Te denken valt aan sportactiviteiten als zwemles en teamsporten, maar ook workshops, muziek, toneel, etc.
  • Om leervaardigheden bij de kinderen te vergroten, is in 2019 gestart om enkele kinderen aan de training Leervaardigheden te laten deelnemen. Ook kinderen buiten Soto komen af ​​​​​​​​en toe hiervoor in aanmerking.
  • Gezinnen/moeders ondersteunende bij praktische zaken die een positief effect hebben op de kinderen. Gedacht kan worden aan voedselpakketten, schooluniformen, helpen bij sollicitatiebrieven, etc.