Fundashon Soto

Op 1 december 2011 heeft een aantal buurtbewoners uit Soto besloten om een ​​stichting op te richten. Het bestaan ​​van zo’n stichting was een duidelijke noodzaak in de buurt van Soto en omgeving. Er was een project op te zetten om kinderen uit arme gezinnen op te vangen. Door vrijwilligers is gestart met de verbouwing van een nieuwe locatie voor de stichting. Met financiële en materiële hulp van stichting Reda Sosial en nog een paar andere bedrijven die kunnen worden gerealiseerd. 

 Voor veel kinderen is een uitzicht op een goede toekomst heel normaal. Wij vinden het heel normaal dat “onze” kinderen een onbezorgde jeugd hebben en zich voor kunnen bereiden op hun toekomst. Kinderen hebben recht op: een beschermd en veilig leefklimaat, gezonde voeding, en opvoeders die hen kunnen begeleiden, normen en waarden meegeven en ontplooiing mogelijkheden bieden. Het is duidelijk te zien dat kinderen en jongeren uit de minder bedeelde / minder draagkrachtige ouders minder kans hebben op goede toekomst. Door hun financiële situatie kampen ze met problemen zoals: moeder heeft geen eigen woning, geen gezonde voeding,

Naast deze Naschoolse Opvang, waar we mee gestart zijn, zijn er nog meer Opvangen in Soto, Barber en Westpunt die we ondersteunen en helpen met activiteiten voor de kinderen en praktische zaken.

De diverse activiteiten zorgen ervoor dat de kinderen trauma’s hebben op activiteiten, kunnen doorzetten om voor zichzelf een mooie toekomst te creëren.

Daarnaast dragen we bij aan de aanschaf van schooluniformen, sporttenue en schoolmateriaal.