Bestuur

Organisatie Stichting ‘Vrienden van Un Futuro Briante’

De Stichting ‘Vrienden van Un Futuro Briante’ zorgt voor meerdere activiteiten per jaar die in het teken staan van educatie, cultuur en sport. Activiteiten met de kinderen zodat zij zich kunnen ontplooien en ontwikkelen. Deze activiteiten worden met diverse Opvangen uitgevoerd. Naast onze gezinnen op BandaBou m.b.t. primaire levensbehoeften. “De Vrienden van Un Futuro Briante” wordt ondersteund door een netwerk van sponsoren, donateurs en vrienden. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Nanny Scholten – Voorzitter/penningmeester

De laatste 10 jaar kom ik geregeld op Curaçao en via vrijwilligerswerk voor Cura Doet kwam ik in aanraking met een naschoolse kinderopvang in Soto. Het werk van deze fundashon raakte me zo diep dat ik direct wist, hier wil ik graag bij betrokken zijn en hulp en ondersteuning bieden. Dit heeft er toe geleid om de Stichting ‘Vrienden van de toekomst’ te kunnen oprichten zodat wij toekomstige hulp kunnen bieden voor ontwikkeling en ontplooiing van kinderen.

Mieke Boeren – Secretaris

Al 20 jaar kom ik een paar maal per jaar op BandaBou, het mooie natuurlijke gedeelte van het eiland. Na enkele malen vrijwilligerswerk te hebben gedaan, kwam ik in contact met Nanny Scholten, die de vlogenheid en het streven had om een ​​stichting genaamd ‘Vrienden van Un Futuro Briante’ in het leven te roepen. Dit heeft mij ook gepakt en daarom heb ik besloten dat ook ik graag energie wil steken in een stichting waar ik daadwerkelijk iets kan betekenen voor de kinderen van Curaçao. Met de stichting kunnen we  veel kinderen in Soto en omgeving op BandaBou ondersteunen.

Nienke Kleiberg

Nienke

Twee jaar ben ik woonachtig geweest op Curaçao en van een afstand in aanraking gekomen met het armere deel van het eiland. Op een bepaald moment heb ik Nanny leren kennen en ben zo betrokken geraakt bij de Stichting . Van beroep ben ik GZ-psycholoog en met mijn kennis kan ik zo nu en dan de stichting goed van dienst zijn. Door mijn werk, maar ook doordat ik zelf moeder ben, weet ik hoe belangrijk het is een veilige en goede basis aan kinderen te geven en daarom steun ik het werk van de stichting dan ook van harte en maak hier graag onderdeel van uit.