Achtergrond

De start voor de oprichting van Stichting Vrienden van Un Futuro Briante was de kennismaking van Nanny Scholten met Fundashon/naschoolse opvang Norma i Balor (voorheen Un Projekto) in Soto.

Al enige jaren komt zij meer keer per jaar op Curaçao. Hierdoor raakte Nanny meer verbonden en betrokken bij de bevolking en wilde bijdragen aan de sociale behoeften van de gemeenschap op Curaçao.

Bij de kennismaking met de naschoolse opvang zag Nanny de werkwijze en de problemen van de samenleving. Een opvang helpt en ondersteunt kinderen  met alle mogelijkheden die er zijn om een ​​basis te geven. Kortom, zij streven naar het verhogen van het welzijn van de kinderen. Daarnaast wordt er voor een warme maaltijd per dag gezorgd, waar het soms thuis aan ontbreekt. De doelgroep zijn minderbedeelde kinderen uit Bandabou van 4 tot 12/13 jaar.

Dit bovenstaande zorgde ervoor dat er langzaam plannen kwamen om kinderen en gezinnen van BandaBou hulp en ondersteuning te gaan bieden. Uit gesprekken met de Fundashon kwam naar voren dat er de wens was om vaker de kinderen te laten genieten van georganiseerde sportieve, creatieve of culturele middag. Kortom de kinderen af ​​en toe uit de dagelijkse omgeving van Soto halen en ze sociale activiteiten aan te bieden met ze zich verder ontplooien en ontwikkelen. Daarnaast de wens om samen met een kinderpsycholoog de juiste hulp aan een aantal kinderen te bieden.

Opvangen vingen altijd subsidie ​​voor een vergoeding voor de leidsters en huur van de locatie. Voor andere zijn en zijn zij volledig afhankelijk van zaken. De Stichting Vrienden van Un Futuro Briante is opgericht om de naschoolse opvang in Soto, maar ook andere opvangen op Bandabou te ondersteunen met activiteiten en andere hulp, om het welzijn van de kinderen te stimuleren. Hun doel is op een duurzame manier te ontwikkelen in de ontwikkeling van deze kinderen, zodat ze kansen krijgen en kennis maken met activiteiten die ze zich kunnen ontplooien. De kinderen kunnen sociale vaardigheden opdoen en zich zo optimaal ontwikkelen, later als beter in de samenleving en hopelijk uit de vicieuze cirkel van hun omgeving komen.

De ondersteuning van ‘De Vrienden van’ bestaat uit:

– Organiseren van educatieve, recreatieve en sociale (mid)dagen uit voor diverse opvangen op BandaBou.

– Het organiseren van ontwikkelings- en ontplooiingsactiviteiten voor de kinderen.

Dit alles heeft er toe geleid dat op 2 september 2015 de stichting Vrienden van Un Futuro Briante formeel is opgericht. Het bestuur bestaat uit Nanny Scholten, Mieke Boeren en Nienke Kleiberg.