Fiscale aftrekbaarheid

anbi klein

Giftenaftrek particulieren:

Wij zijn door de belasting aangemerkt als ANBI. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Door een ANBI-instelling te zijn  is een schenking aan onze stichting als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, dat wil zeggen, voor zover de niet-aftrekbare voet van 1% van het verzamelinkomen wordt overschreden. Voor periodieke (minstens vijf jaar) giften, die schriftelijk  met onze stichting wordt vastgelegd, geldt geen drempel. Zulke giften zijn dus volledig aftrekbaar. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.belastingdienst.nl.  Alle informatie over fiscale aftrekbaarheid bij giften is terug te vinden op: Belastingdienst Goede Doelen.

Het formulier Giften kunt u bij ons opvragen.

Giftenaftrek bedrijven:

Een bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, kan de giften aan een goed doel aftrekken van de belasting. Hiervoor bestaan specifieke regels die verschillen van de giftenaftrek voor particulieren.

Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar van de belasting in het jaar waarin ze zijn gedaan. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen is er sinds 2012 geen drempel meer voor giftenaftrek.

Maximum: Het bedrag aan giftenaftrek mag niet meer zijn dan 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst mag door de belastingaftrek niet negatief worden.

Giften moeten schriftelijk aantoonbaar zijn.

Zie ook:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/aftrekbare_giften