Fundashon Soto

Op 1 december 2011 heeft een aantal buurtbewoners uit Soto besloten om een stichting op te richten. Het bestaan van zo’n stichting was een duidelijke  noodzaak in de buurt van Soto en omgeving. Er was behoefte om een project op te zetten om kinderen uit arme gezinnen op te vangen. Door vrijwilligers is gestart met de verbouwing van een nieuwe locatie voor de stichting. Met financiële en materiële hulp van stichting Reda Sosial en nog een paar andere bedrijven kon dit gerealiseerd worden. Vanaf Mei 2012 krijg de Fundashon een maandelijkse donatie van Stichting Reda Sosial waarmee de vrijwilligers een vergoeding krijgen en de huur van de nieuwe locatie betaald kan worden. Geld voor andere doelen is er niet.

Rudsela Mota heeft de leiding over deze stichting en het opvangen en begeleiden van de kinderen doet ze met drie leidsters. De naam van de Fundashon zegt het al: Project voor een goede toekomst! Voor veel kinderen is een uitzicht op een goede toekomst heel normaal. Wij vinden het heel normaal dat “onze” kinderen een onbezorgde jeugd hebben en zich voor kunnen bereiden op hun toekomst.  Kinderen hebben recht op: een beschermd en veilig leefklimaat, gezonde voeding, en opvoeders die hen kunnen begeleiden, normen en waarden meegeven en ontplooiingsmogelijkheden kunnen bieden. Het is duidelijk te zien dat kinderen en jongeren uit de minder bedeelde / minder draagkrachtige ouders minder kans hebben op goede toekomst. Door hun financiële situatie kampen ze  met aantal problemen zoals: moeder heeft geen eigen woning, geen gezonde voeding, slaapruimte-gebrek en dus met z’n allen in 1 kamer, onverzorgd, leerproblemen, in zichzelf gekeerd, buitengesloten, gepest en onvoldoende hygiëne.

Om deze kinderen een steuntje in de rug te geven biedt de Fundashon deze opvangmogelijkheid waardoor de kinderen bijgestuurd kunnen worden waar mogelijk. Er wordt geprobeerd om met de middelen die er zijn een goede basis te vormen waar normen en waarden met respect voor elkaar centraal staan.  Aandacht wordt besteed aan o.a. zelfredzaamheidstrainingen,  het bieden van structuur en regelmaat in een huiselijke sfeer, het respectvol handelen, aandacht geven aan opvoeding, hygiëne en communicatie.

De diverse activiteiten moeten ervoor zorgen dat de kinderen die trauma’s hebben opgelopen zodanig gemotiveerd worden dat zij, ondanks alles, kunnen doorzetten om voor zichzelf een mooie toekomst te creëren.