Achtergrond

De start voor de oprichting van Stichting Vrienden van Un Futuro Briante was de kennismaking van Nanny Scholten met Fundashon Un Projekto Futuro Briante.

Alle enige jaren komen zij meer per jaar op Curaçao. Deed zij zich ook meer verbonden en betrokken bij de bevolking en bij het dragen van de sociale behoeften van de gemeenschap op Curaçao, deed zij werk voor Curaçao was Fundashon Projekto Un Futuro Briante (= project voor een goede toekomst!).

Naast deze Fundashon zijn er meer naschoolse opvangen die van maandag tot en met vrijdag kinderen uit school opvangen. Er wordt begeleiding bij huiswerk en activiteiten georganiseerd. Kortom, veel opvangen streven naar het verbeteren van het welzijn van de kinderen. Daarnaast wordt er voor minimaal een warme maaltijd per dag verzekerd, waar het soms thuis aan ontbreekt. De doelgroep zijn minderbedeelde kinderen uit Soto en omgeving.

Dit is alles wat Nanny zo diep dat zij direct wist, hier zal ik graag bij betrokken zijn en alleen van met anderen hulp en ondersteuning bieden. Uit gesprekken met diverse Fundashons kwam naar voren dat de wens was om vaker de kinderen te laten genieten van georganiseerde sportieve, creatieve of culturele middag. Kortom de kinderen af ​​​​en toe uit de dagelijkse omgeving van Soto halen en ze sociale activiteiten aan te bieden met ze zich verder ontplooien en ontwikkelen. Daarnaast de wens om samen met een kinderpsycholoog de juiste hulp aan een aantal kinderen te bieden.

Een aantal ontvangen subsidie ​​​​​​voor een vergoeding voor de leidsters en huur van de locatie. Voor andere zaken zijn zij volledig afhankelijk van donaties. De afgelopen jaren is er door de overheid van Curcao enorm gekort op subsidies en krijg je een aantal Opvangen niets meer .

De ondersteuning van ‘De Vrienden van’ bestaat uit:

– Organiseren van educatieve, recreatieve en sociale (mid)dagen uit.

– Indien nodig hulp van een kinderpsycholoog voor de kinderen, daar veel van deze kinderen al op jonge leeftijd een traumatische voorgeschiedenis kennen.

– Het organiseren van ontwikkelings- en ontplooiingsactiviteiten voor de kinderen.

– Ondersteuning aan moeders/gezinnen dat een positieve weerslag heeft op de kinderen.

Dit alles is geleid op 2 september 2015 de stichting Vrienden van Un Futuro Briante is officieel opgericht. Het bestuur bestaat uit Nanny Scholten, Mieke Boeren en Nienke Kleiberg.

 

Kinderen9